หจก. เอส แอล แบริ่ง แอนด์ เบลท์ เซอร์วิส ดำเนินกิจการ     จำหน่่ายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มโรงสีข้าว, กลุ่มโรงแก้ว, กลุ่มโรงสับไม้, กลุ่มโรงโม่หินและเหมืองแร่, กลุ่มโรงงานแป้งมัน, กลุ่มท่าทราย, กลุ่มโรงงานน้ำตาล, โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

เราเน้นการให้บริการจัดส่งสินค้าส่งถึงมือลูกค้า โดยคลอบคลุมการให้บริการและดูแลลูกค้าทั่วประเทศ โดยจัดให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำ และอบรมเทคนิคการใช้งานสายพานลำเลียงและโซ่ให้กับลูกค้า 

เราเน้นบริการตามสโลแกนของเรา คือ "We have the best service for you."  เรามีบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE